Balada del Sr. Ramon

ÍNDEX


Dedicatòria

Primera part: L'estrena. Cant 1

Segona part: La nit de l'amor. Cant 13

Tercera part: Plenitud. Cant 23

Quarta part: A la feina. Cant 35

Cinquena part: Temps difícils. Cant 48

Sisena part: Consideracions. Cant 63DEDICATÒRIA    

Em vau guiar pel camí de les muses 

i m'ensenyàreu el bon gust, el detall,

la mida justa davant modes confuses.


Aquest poema, herba de primer dall,   

només pretén fer passar bé l'estona;

del bon Ramon, donar-ne algun detall.   


No he volgut, des de la meva trona,  

donar lliçons, ni fer lírica fosca, 

ni fer un sermó, ni fer rima bufona.


Teniu voler, poliu com pedra tosca!      

I el vostre fruit hauria estat millor   

si la salut no us hagués fet gran osca.    


Mirarem junts, si a Déu plau, el nadó.    

Si us fa somriure, ja em daré per pagat.    

L'agraïment és senyal de saó;

donar cultura, gran mostra de bondat!Al Sr. Manuel Tosca i Amella, gran amic i mestre, ara amb salut precària